Referencer

Herunder kan du se referencer på opgaver vi har udført for vores kunder

Nordhavn A/S

Klassificering og rapportering af generator-set i henhold til ISO 10816-6

Nordhavn A/S leverer blandt andet motor/generatorset til den maritime industri. I forbindelse med en leverance var det et kundekrav på at leverancen skulle indeholde en ISO 10816-6 rapport og klassificeringsnummer på de nye generatorset. Nordhavn A/S har laboratorie faciliteter til at foretage motortest på nye generatorset, hvor det passede med, at vi samtidig kunne komme og foretage vibrationsmålingerne ved forskellige belastninger i henhold til standardens foreskrifter.

Herefter analyserede vi målingerne og opstillede disse i en komplet rapport, hvor vi på baggrund af alle målingerne leverede en udførlig rapport med vibrations klassificerings nummer af generatorsettet.

Koenig & Bauer A/S

Trouble-shooting og tilstandskontrol 

Baumuller hovedmotoren på en Koenig & Bauer trykmaskine var blevet indberettet med en mislyd fra operatøren, hvorfor TME solutions ApS blev bedt om at lokalisere årsagen til mislyden, samt udføre en tilstandskontrol.

Inden vi besøgte kunden, fremsendte Koenig & Bauer A/S datasheets på motoren så vi kunne foretage forberedende arbejde inden vi kom til sitet. Vigtige leje frekvenser mm. og ISO standarder blev indprogrammeret i vores måleinstrumenter, samt blev de bedste målepunkter på motorens ramme lokaliseret i henhold til lejernes placering på snittegningen.

Målingerne viste, at der var tale om en meget alvorlige lejefejl på begge hovelejer, hvorefter vi sendte en rapport med anbefalingen om straks at få motoren serviceret for på den måde at undgå havari.

NDE bearing var skadet og blev skiftet, hvorefter motoren kunne kører videre.