Bliv ringet op

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp...


Online maskinovervågning

Med et Online Condition Monitoring system kan I holde øje med jeres maskiner 24/7.

Løbende maskinovervågning

Det er vigtigt hele tiden at holde øje med dine maskiner med regelmæssige mellemrum, så I kan undgå produktionsstop ved fx havari. 

Vores online maskinovervågning kan afsløre, når der er fejl under udvikling, hvilket vi kan se ved, at der er ændringer i forhold til referencemålingen. Vi kan finde årsagen til fejlen med det samme, og dermed rette op på den inden den udvikler sig til noget mere alvorligt.

Langt de fleste fejl skyldes slitage, men det kan også skyldes snavs på lejer, tætninger, aksler, pakdåser eller lignende. Ved at foretage tilstandsanalyser med regelmæssige mellemrum er det muligt at forudsige et forventet tidspunkt for havari på den pågældende maskine.

Vibrationsmåling døgnet rundt

Vi kan tilbyde en permanent installation af et af vores online systemer, som foretager vibrationsmålinger døgnet rundt. Det giver jer mulighed for på et tidligt stadie at detektere fejl på bl.a. motorer, generatorer, kompressorer, pumper og gear.

Vi monterer vibrationssensorer direkte på maskinen, som sammenkobles via et kabel til en dataopsamler, som kan placeres hvor I ønsker. Det eneste krav er, at der er en 230V forsyning derved, samt et ethernet stik, så vi kan koble os på jeres net.

Enhederne kan leveres med integreret simkort, så dataopsamleren har sit eget 4G netværk.

Gør vibrationsmåling til en integreret del af jeres vedligehold

Det er muligt at gøre vibrationsmålingerne til en integreret del af jeres CBM system og vedligehold, så I kan forudsige inden maskinen begynder at ryste. Det nytter nemlig ikke noget først at foretage vibrationsmålingerne af maskinen, når først den er begyndt at ryste. Hvis det er tilfældet kan vi i stedet foretage en balancering af maskinen for at rette op på problemerne. 

Vi skelner mellem at foretage tilstandskontrol og troubleshooting på maskinerne alt efter, hvilken tilstand maskinen er i. 

Tilstandskontrol: Ved tilstandskontrol måler vi maskinerne med faste intervaller inden maskinen begynder at ryste, så vedligeholdet kan planlægges. På den måde bliver tilstandskontrol til en form for tilstandsbaseret vedligehold, fordi vibrationsmålingerne kan planlægges i forvejen. 

Troubleshooting: Når vi udfører troubleshooting, så er rystelserne/vibrationerne blevet så kraftige, at man kan mærke, at maskinen ryster mere end den plejer. Her forsøger vi, at finde ud af, hvor problemet stammer fra, og så foretager vi en afbalancering af maskinen for at rette op på problemet.

Kom igang med tilstandskontrol og CBM

Inden vi kan gå i gang med at foretage vibrationsmålinger af dine maskiner i forbindelse med tilstandskontrol er der nogle ting, som skal afklares.  

Nogle af de ting vi kigger på, inden vi kan fastsætte en aftale om løbende tilstandskontrol, er blandt andet:

  • Vi skal udvælge, hvilke kritiske maskiner, som skal måles på, og det gør vi ud fra en risikoanalyse, en kritikalitetsanalyse og FMECA.
  • Hvor tit skal vi foretage målinger af maskinen?
  • Beskrivelse af procedure
  • Indsamle mærkepladedata og driftdata
  • Fastlæggelse af måleintervaller

Vi kan hjælpe jer igennem denne proces, når vi sammen har gennemgået anlægsprocessen.

Midlertidig vibrationsovervågning

Det er også muligt at montere et midlertidigt Online Condition Monitoring system ved mistanke om fejl på én eller flere af jeres maskiner. 

Det kan bl.a. være en fordel at montere systemet, hvis man gerne vil holde ekstra med komponenter i maskinen i forbindelse med fejlfinding. Det kan også være for at kunne foretage vibrationsmålinger ved forskellige driftssituationer over en længere periode for at se, hvor maskinen drifter mest optimalt. 

Vi har et onlinesystem i en flightcase fast i vores bil, så vi er parat til at montere systemet hos vores kunder i en periode, hvis det skulle være nødvendigt.

Lad os foretage løbende tilstandskontrol af jeres maskiner

For at være i stand til at detektere fejl er det nødvendigt at vigtige driftsparametre overvåges, herunder bl.a. vibration, temperatur, tryk, flow og støj. Alle parametre kan indgå i en alarmkonfiguration, som passer til jeres setup.

Vi har mulighed for at tilbyde fjernovervågning af dine maskiner, hvor data overføres til en ekstern database i “skyen” eller overføres til en lokalt installeret arbejdsstation. I kan også selv vælge at håndtere jeres data, og dermed uddanne personale til dette.

Hvis I vælger at få fjernovervåget jeres udstyr, så foretager vi analyse og trender data, som munder ud i en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten kan skræddersyes efter jeres behov, således det kun er det data, som I har behov for, der indgår i rapporten.