Afbalancering

Vi tilbyder afbalancering af roterende maskiner samt komponenter onsite.

RING TIL OS

Afbalancering af maskiner – en del af jeres vedligehold

Maskiner med ubalance i systemet kan nedsætte levetiden af både maskinen samt vigtige komponenter i systemet. Årsagen til, at der er ubalance er blandt andet øget vægt, samt vibrationer i systemet. Er der ubalance afsættes energien som tabt effekt og varme. 

Når man udfører afbalanceringer, så sørger man for at vibrationerne i maskinen bliver holdt på et acceptabelt niveau. Ved for mange vibrationer bliver aksler, rotorer, blæsevinger osv. overbelastede, så der opstår slid på maskinen. Sørger man for, at der er lave vibrationer, så øger man den forventede levetid på maskinen, samt på de forskellige vigtige komponenter. 

Belastningen på både lejer og pakdåser bliver reduceret, når man foretager en afbalancering af de roterende dele. Lejer, tætninger, aksler, pakdåser og lignende bliver hurtigt påvirket, hvis der er for mange vibrationer i systemet. Det slider meget på systemet, hvorfor det er vigtigt at udføre en afbalancering med jævne mellemrum, således det sikres at maskinen holdes i balance.

Hvordan foregår afbalanceringen?

Afbalanceringer bør altid foretages i forbindelse med produktionsstop. På den måde er der nemlig mulighed for at starte og stoppe maskinen under indgrebet.

Selve afbalanceringen foretages af det samlede system, og ikke bare af de enkeltstående komponenter i maskinen. Det gør vi for at tage højde for systemets ubalance som helhed. Vi bringer maskinen i balance igen ved at rengøre, tilføje eller fjerne vægt efter udmåling i et afbalanceringsapparat. 

Vi foretager afbalanceringer på baggrund af en vibrationsmåling, som foretages for at holde øje med maskinens tilstand. Vibrationsmålingen kan se, hvordan vibrationerne ændrer sig over tid, og når de når til et vist stadie, så er det på tide, at foretage en afbalancering af systemet.

 

Statisk og dynamisk afbalancering

Ved afbalancering af maskiner skelnes der mellem statisk og dynamisk. Typisk foretages begge former på maskinen for at sørge for at alle komponenter i en maskine roterer vibrationsfrit. 

Ved statisk industriafbalancering sørger man for at alle punkter i fx en rotor har samme vægt. Ved dynamisk industriafbalancering sørger man i stedet for at samme vægt optræder på hver side af den lodrette midterlinje.

Ved at foretage begge former for afbalanceringer, så bringer man maskinen i balance, fordi samme vægt kommer til at optræde på alle ledde af maskinen. Tyngdepunktet kommer dermed til at ligge på rotationsaksen, og udsving i form af vibrationer bliver på den måde formindsket.  

Årsag til at der er ubalance i systemet

En ubalance i en maskine optræder når massens tyngdepunkt på en roterende maskindel ikke ligger på rotationsaksen. Det betyder derfor, at der er en “tung plet” i systemet, som forårsager unødige vibrationer.  

Årsagen til at der kan være ubalance i systemet kan bl.a. være:

  • Snavs
  • Pasnings- og bearbejdningsfejl i forbindelse med udboring i aksler
  • Excentriske dele
  • Tæring på roterende dele

Dokumentation på afbalanceringen

Efter afbalanceringen er udført dokumenteres kvaliteten i en rapport, som udfærdiges i henhold til forskellige ISO standarder alt efter behov. 

Afbalanceringsrapporten indeholder resultater for målingerne, samt hvor meget vægt, der er fjernet eller tilføjet. Vi medtager som standard også et vektordiagram, samt anden dokumentation for at gøre rapporten let forståelig.

På billedet ses et par udklip af de billeder og skitser, som en afbalanceringsrapport indeholder.