Bliv ringet op

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp...


Balancering

Vi tilbyder balancering af roterende maskiner og komponenter onsite

Balancering – en del af jeres vedligehold

Balancering er stadigt et mere anvendt værktøj, da maskiner stadig gøres lettere og løber hurtigere. For at optimere levetiden på maskinernes komponenter er det nødvendigt at sikre, at vibrationsniveauet holdes på et passende lavt niveau.

Maskiner med ubalance forsager nedsættelse af levetiden på maskinen og vigtige komponenter, og energien afsættes som tabt effekt og varme. Ved at udføre balancering med jævne mellemrum sikres det, at maskinen er i balance og mindsker derfor slid.

Balanceringer bør foretages i forbindelse med produktions stop, hvor der skal være mulighed for at starte og stoppe maskinen i forbindelse med indgrebet. Maskinen kan igen bringes i balance ved at rengøre, tilføje eller fjerne vægt. Balanceringen foretages af det samlede system og ikke som enkeltstående komponenter, for at tage højde for systemets ubalance som helhed.

 

Ubalance og årsager

En ubalance er en roterende maskindel, hvor massens tyngdepunkt ikke ligger på rotationsaksen og derved betyder, at der er en “tung plet”. Årsagerne til ubalance kan blandt andet være:

  • Snavs
  • Pasnings- og bearbejdningsfejl i forbindelse med udboring og aksler
  • Excentriske dele
  • Tæring på roterende dele

Dokumentation og standarder

Efter balanceringen er udført dokumenteres balanceringsopgave kvaliteten i en rapport som udfærdiges i henhold til forskellige ISO standarder alt efter behov.

En balanceringsrapport indeholder resultater for målingerne samt hvor meget vægt der er fjernet eller tilføjet. Vi medtager som standard også et vektordiagram samt anden dokumentation for at gøre rapporten let forståelig.

På billedet her ses et par udklip af de billeder og skitser som er indeholdt i en rapport.