Balancering

Vi tilbyder balancering af roterende maskiner og komponenter onsite.

Balancering

Vi tilbyder balancering af roterende maskiner og komponenter på stedet. Maskiner med ubalance forsager nedsættelse af levetiden maskinen og dennes komponenter, og afsættes som tabt effekt og varme.

Balanceringer bør foretages i forbindelse med produktions stop, hvor der skal være mulighed for at starte og stoppe maskinen i forbindelse med indgrebet.

Vi dokumentere og udfører balancering i henhold til gældende standarder, for at sikre et tilfredsstillende resultat overfor vores kunder.

Forebyggende vedligehold

Balancering er stadigt et mere anvendt værktøj, da maskiner stadig gøres lettere og løber hurtigere. For at optimere levetiden på maskinernes komponenter er det nødvendigt at sikre, at vibrationsniveauet holdes på et passende lavt niveau.