Vibrationsmåling

Vibrationsmåling er en vigtig faktor i tilstandsbaseret vedligehold.

VIBRATIONSMÅLING

De teknikere som udføre vibrationsmåling for TME Solutions ApS er uddannet maskinmestre og certificeret i henhold til ISO 18436-2 fra Mobius Institute. Dette er med til at sikre, at vores kunder modtager service af højeste kvalitet.

Vi foretager vibrationsmåling i alle industrier

Vi foretager vibrationsmåling i mange forskellige industrier og er ikke begrænset af nogen specifikke industri, vibrerer det så ring til os !

Vi udfører vibrationsmåling uafhængigt af leverandøre og andre parter.

Løbende tilstandskontrol

Vibrationsmålinger og tilstandsrapporter foretaget med faste intervaller

 • Motorer
 • Generatorer
 • Kompressor
 • Pumper
 • Gearkasser
 • Lejer

Hvis en komponent begynder at fejle, så ændres dennes vibrationskarakterstik. Vi trender og benchmarker målingerne fra gang til gang, for at opfange begyndende skader og fejl.

Acceptance Test

Acceptance Test i henhold til ISO standarder

Vi foretager vibrationsmålinger i forbindelse med acceptance test. Vibrationsmålinger bliver udført med vores udstyr som er kalibreret i henhold til gældende standarder.

Fordelen ved at benytte os til Accepance Test er, at vi er certificeret i henhold til ISO 18436-2, hvilket betyder at i som leverandør kan garantere overfor jeres kunder at Acceptance Test og dokumentation er udført af uafhængig 3. part, ISO certificeret personale.

Vælg vibrationsmåling

Fordele ved vibrationsmåling

 • Vibrationsmåling giver et her og nu billede af udstyrets tilstand
 • Maskindele udskiftes først når det er nødvendigt
 • Længere tid mellem driftstop
 • Nedsat risiko for havari

Fejl vi kan detektere ved vibrationsmåling

 • Ubalance og opretningsfejl
 • Lejeskader
 • Løse bolte og maskindele
 • Skader på gear
 • Resonansproblemer