Vibrationsmåling

Vibrationsmåling og vibrationsovervågning ved bygge- og anlægsarbejde.

RING TIL OS

Styr på vibrationerne under byggeri og anlægsarbejde

Vibrationer kan i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde være til gene for naboer og skade nabobygninger. Udsættes bygninger for høje vibrationer kan der opstå skader på murværk og sokkel.

I forbindelse med kloakering, byggeri og kørsel med store maskiner er det en fordel at sikre vibrationerne ikke overskrider niveauer i henhold til visse standarder og normer:

Der findes flere forskellige normer, den mest anvendte er DIN 4150 Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen, februar 1999.

Online vibrationsmåling med alarm, email og sms notifikation

Vi har hos TME Solutions ApS mulighed for at opsætte fjernstyret vibrationsmåling til at overvåge støj og vibrationer. Sensoren monteres let på sokkel eller murværket og overvåger vibrationerne 24-7-365 imens arbejdet står på. Overskrides værdierne sendes automatisk mail og sms til os eller jer. Derudover lyser lampen så personale on site kan se der har været høje vibrationer og har mulighed for at stoppe i tide.

Lad os give jer et tilbud så i har styr på vibrationerne og kan dokumenterer dem.

Sådan gør vi

Som udgangspunkt er vores standard løsning, at vores tekniker kommer og monterer boksen og kobler den op (af hensyn til tvivlsspørgsmål senere i forløbet, er det mest hensigtsmæssigt at placering og montering er foretaget af en ekspert). Herefter fakturerer vi ugentlig leje af udstyret.

Når byggeriet eller anlægsarbejdet er færdigt demonterer vi udstyret og laver en simpel målerapport til jer som garanti for, at der ikke har forekommet skadelige vibrationer under byggeprocessen.

Kontakt Kasper Barrett – Maskinmester for nærmere information.