Vibrationsmåling

Vibrationsmåling og vibrationsovervågning ved bygge- og anlægsarbejde

Støj og vibrationsmåling

Vibrationer kan i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde kan være til gene for naboer og skade nabobygninger. Udsættes bygninger for høje vibrationer kan der opstå skader.

Vi har hos TME Solutions ApS mulighed for at opsætte fjernstyret vibrationsmåling til at overvåge støj og vibrationer fra byggearbejdet til de nærmeste omgivelser. Ved overskridelse af de forudbestemte niveauer modtages mail eller sms. På den måde kan arbejdende maskinfører få hurtig besked.

Der findes flere forskellige normer, den mest anvendte er DIN 4150 Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen, februar 1999.

Kontakt Kasper Barrett for mere information om emnet.

Kontakt