Cases

Herunder kan du et udpluk af kunde cases som vi har fået lov til at dele.

RING TIL OS

Samsø Rederi

Vibrationsmåling, træning og montering af faste målepunkter

Så fik vi overleveret endnu en håndholdt vibrationsmåler til tilstandsbaseret vedligehold + software til dataopsamling og analyse. Denne gang for Samsø Rederi ombord på M/F Prinsesse Isabella.

Vi har i samarbejde med maskinchef Allan Daugaard Jensen udfærdiget og opsat en komplet målerute på skibet, så de nu kan overvåge deres roterende udstyr ombord. Instrumentet fortæller automatisk på ruten, hvor næste målepunkt skal måles. Ved målepunkterne er der monteret TME målebrikker som sikrer gode måleoverflader og muliggør at målingerne kan gentages med stor nøjagtighed.

Da de 4 masskinrumblæserne ikke er let tilgængelige skulle vi montere faste vibrationssensore på elmotorerne, samt føre et kabel ud til en sikret boks, så stikket fra dataopsamleren blot sættes i boksen og så måles værdierne inde ved blæseren.

 

KNAUF A/S

Balancering og tilstandskontrol

Kan I teste en gips mølle for ubalance og vibrationer? – Sådan lød opringningen torsdag formiddag fra Hans Jakobsen, værkfører på KNAUF gipsfabrik i hobro. Vi kørte indenfor en time ned til fabrikken for at se udstyret det drejede sig om.

Efter visuel inspektion imens møllen var i drift, aftale vi at møllen skulle testes dagen efter. På vibrationsmålingerne var der ingen tvivl om, at der var tale om ubalance på anlægget. VI skulle allerede i weekenden foretage en balancering af anlægget.

De hamre, som var monteret indeni møllen, var blevet afmonteret for at teste om det var selve mølle hjulet, hvorpå hamrene var monteret, som var kommet i ubalance. Der blev kørt en test på anlægget uden hamre, hvor anlægget var i fin balance, så det var udelukket at det var her årsagen til ubalancen lå.

Det viste sig, at de hamre som var monteret ikke overholdt de korrekte tolerancer, samt var slidt uens, hvorfor det blev besluttet at montere nye præcist afvejede hamre og måle anlægget igen. Her var ubalancen lav på målingerne, vi foretog også en lejeanalyse på lejerne, men her var ingen skade sket.

 

Nordhavn A/S

Klassificering og rapportering af generator-set i henhold til ISO 10816-6

Nordhavn A/S leverer blandt andet motor/generatorset til den maritime industri. I forbindelse med en leverance var det et kundekrav på at leverancen skulle indeholde en ISO 10816-6 rapport og klassificeringsnummer på de nye generatorset. Nordhavn A/S har laboratorie faciliteter til at foretage motortest på nye generatorset, hvor det passede med, at vi samtidig kunne komme og foretage vibrationsmålingerne ved forskellige belastninger i henhold til standardens foreskrifter.

Herefter analyserede vi målingerne og opstillede disse i en komplet rapport, hvor vi på baggrund af alle målingerne leverede en udførlig rapport med vibrationsklassificeringsnummer af generatorsettet.

Koenig & Bauer A/S

Trouble-shooting og tilstandskontrol 

Baumuller hovedmotoren på en Koenig & Bauer trykmaskine var blevet indberettet med en mislyd fra operatøren, hvorfor TME solutions ApS blev bedt om at lokalisere årsagen til mislyden, samt udføre en tilstandskontrol.

Inden vi besøgte kunden, fremsendte Koenig & Bauer A/S datasheets på motoren, så vi kunne foretage forberedende arbejde inden vi kom til sitet. Vigtige leje frekvenser m.m. og ISO standarder blev indprogrammeret i vores måleinstrumenter, samt blev de bedste målepunkter på motorens ramme lokaliseret i henhold til lejernes placering på snittegningen.

Målingerne viste, at der var tale om en meget alvorlige lejefejl på begge hovedlejer, hvorefter vi sendte en rapport med anbefalingen om straks at få motoren serviceret for på den måde at undgå havari.

NDE bearing var skadet og blev skiftet, hvorefter motoren kunne køre videre.